ANBI-status van St. Pijn-Hoop

Pijn-Hoop en ANBI

Tegenwoordig wordt bij steeds meer goede doelen de nadruk er op gelegd dat zij een ANBI-status hebben. Pijn-Hoop heeft ook zo’n status. Wat betekent het om een ANBI-status te hebben?

ANBI is de afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling. Om een ANBI-status te krijgen moet een organisatie aan een aantal voorwaarden voldoen. Als dat het geval is, wordt dat vastgelegd in de archieven van de Belastingdienst. Volgens de regels van de Belastingdienst kun je donaties en giften aftrekken bij de jaarlijkse opgave van je inkomen. Let er wel op dat je daarbij de regels van de Belastingdienst volgt. Er is namelijk, afhankelijk van je inkomen, een drempel. Kom je met het totaal van je giften boven die drempel uit, dan mag je het bedrag dat boven die drempel uit komt, aftrekken. Een gift aan Pijn-Hoop telt mee in het totaal van je giften.

Om te controleren of een organisatie een ANBI-status heeft, doe je het volgende. Je gaat naar www.belastingdienst.nl . In het zoekvak bovenaan de pagina typ je ANBI in. Op de volgende pagina klik je op “programma ANBI” en daarna vul je in het zoekschema de naam van de organisatie in. Als je naar St. Pijn-Hoop zoekt, typ je dat in. Er wordt ook naar de vestigingsplaats gevraagd. Die vestigingsplaats hoef je niet in te vullen; het zoekprogramma werkt zonder dat je die invult. Als een organisatie de ANBI-status heeft, zie je vervolgens de naam van die organisatie daar staan. Als de naam van die organisatie daar niet staat, dan heeft die organisatie niet de ANBI-status.

Wil je donateur worden? Ga naar Steun ons.