Het lijkt wel alsof alle bloemblaadjes zich concentreren op een plaats

Wat is chronische pijn?

Iedereen weet wat pijn is. Het soort pijn dat weer over gaat. Bij 1 op de
5 Nederlanders gaat de pijn niet meer over.

De definitie van pijn zoals gehanteerd door de International Association for the Study of Pain(IASP 1994) luidt:
“Pijn is een onplezierige, sensorische en emotionele ervaring die gepaard gaat met feitelijke of mogelijke weefselbeschadiging of die beschreven wordt in termen van een dergelijke beschadiging”.

Dit is de definitie die over het algemeen gebruikt wordt door iedere pijnbehandelaar. Uit deze beschrijving blijkt dat pijn een persoonlijke ervaring is. Pijn hoeft niet noodzakelijkerwijs met weefselbeschadiging samen te hangen. Sociale en maatschappelijke factoren beïnvloeden de beleving van pijn. Als dingen in het leven tegen zitten, heb je meer last van je pijn. Dan voel je je pijn meer. Als je ruzie hebt met iemand die veel voor je betekent, kan dat ook tot gevolg hebben, dat je meer last hebt van je pijn.

Chronische pijn is pijn die niet meer over gaat. Die pijn is altijd aanwezig. Soms is het zeurende pijn, soms is het stekende pijn. Ook kan het pijn zijn die de ene keer wat minder aanwezig is en de andere keer bijna niet vol te houden is. Pijn wordt als chronisch beschouwd als de pijn langer bestaat dan van het normale beloop van het herstel mag worden verwacht. Bij acute pijn is er meestal een directe relatie tussen weefselschade en pijn als alarmsignaal. Bij chronische pijn is deze relatie minder sterk. Bovendien dragen talloze negatieve gevolgen van pijn er aan bij dat de pijn in stand gehouden wordt en aanwezig blijft.

 

Achtergrondinformatie over chronische pijn

Chronische pijn kan ontstaan nadat de oorzaak van de pijn al verdwenen is.

Wil je donateur worden

Wil je donateur worden en wat kost dat? Als je wilt weten wat de voordelen zijn van het donateur zijn.

Bijeenkomsten in de regio

Praten met lotgenoten helpt! De enige manier om te weten hoe het daar toegaat, is om een van onze bijeenkomsten bij te komen wonen.

De behandeling van chronische pijn

Veel patiëntenorganisaties willen dat chronische pijn erkend wordt als een zelfstandige aandoening.