Wat wil Stichting Pijn-Hoop bereiken?

Pijn-Hoop is een patiëntenorganisatie voor mensen met chronische pijn door mensen met chronische pijn. Pijn-Hoop is een stichting die in 1988 is opgericht door 5 mensen met chronische pijn.

In Nederland zijn er zo’n 2 miljoen mensen met chronische pijn. Voor hen is Stichting Pijn-Hoop opgericht (in 1988). Sinds die tijd zijn er heel veel patiëntenorganisaties opgericht die zich op chronische pijn richten. Sommige van die patiëntenorganisaties richten zich op chronische pijn die op een bepaalde plek in het lichaam aanwezig is, zoals bijv. rugpijn. Andere patiëntenorganisaties richten zich op chronische pijn die samengaat met de ziekte aan een orgaan, zoals bijv. de alvleesklier. Pijn-Hoop is de enige algemene patiëntenorganisatie. Iedereen met chronische pijn, van welke soort dan ook, kan zich aansluiten bij Pijn-Hoop.

Ondertussen heeft de Stichting Pijn-Hoop zich ontwikkelt tot een belangrijk ondersteuning en informatiepunt voor mensen met chronisch pijn, maar ook voor veel mensen die in de gezondheidszorg werken.

Onze doelen zijn:

 • Erkenning van chronisch pijn als een zelfstandige aandoening of handicap
 • Meer aandacht en steun voor mensen met chronisch pijn
 • Betere kennis van huisartsen en specialisten voor wat betreft het fenomeen chronisch pijn
 • Meer aandacht voor het onderwerp chronisch pijn en educatie in de gezondheidszorg
 • Aanstelling van gespecialiseerde verpleegkundigen en andere praktische assistenten
 • Het oprichten van een coördinerende organisatie waaraan iedereen die werkt op het gebied van pijnbestrijding, pijnbeleid en pijnonderzoek kan deelnemen.
 • Een inventarisatie maken van wie – waar – wat doet in Nederland op het gebied van pijnbestrijding.
 • Het formuleren van een Kwaliteitstandaard voor pijnbehandelaars, poliklinieken, ziekenhuizen of andere instituten op het gebied van pijnbestrijd

Al onze vrijwilligers zijn mensen die zelf pijn hebben in een of andere vorm en  door een onbekende oorzaak niet stopt.

Tegenwoordig werkt de Stichting Pijn-Hoop met vrijwilligers voor een betere kwaliteit van leven voor mensen met chronisch pijn.

Dit bereiken ze door:

 • Het organiseren van bijeenkomsten voor mensen met chronisch pijn en andere die geïnteresseerd zijn hierin, op professionele basis of niet
 • Het organiseren van voorlichting en trainingen bij organisaties in de gezondheidszorg of andere patiëntenorganisaties
 • Voorlichting geven over pijn en pijnbehandeling
 • Het organiseren van workshops “hoe om te gaan met pijn”

De Stichting Pijn-Hoop geeft een brochure “Over leven met chronische pijn” uit met tips hoe om te gaan met pijn en geven 4x per jaar de “Nieuwsbrief “ uit een tijdschrift met informatie, boekbesprekingen en andere interessante onderwerpen met betrekking tot pijn. In de Nieuwsbrief vind je ook de plaatsen en tijden van contactgroepen voor mensen met chronisch pijn en de telefoonnummers waar je meer informatie kunt krijgen of met iemand kunt overleggen die weet wat het is om dagelijks te leven met pijn.

Voor meer informatie:

Secretariaat Stichting Pijn-Hoop: Honthorstlaan 39, 1816 TA Alkmaar

Telefoon: 0725119685

Of ga naar onze website www.pijn-hoop.nl.

E-mail: p.roetering@hccnet.nl